Category Archives: Население

Първите информации за населението на Варна датират още от Средновековието, като тогава градът е бил населяван от около 4000 души. Според първото преброяване след освобождението, населението на Варна е 24 555 души (1881 г.), като тогава градът е бил втория по големина в Княжество България след Русе. След Съединието Варна губи второто си място и от тогава е третия по население град в България.

Днес във Варна живее около 5% от населението на страната. Според националното официално преброяване през 2011г. населението е 334 870 жители, което поставя града на трето място по големина в България, а населението на общината е 343 704 жители – втора по население в България.

Населението на Варненската агломерация е 475 074 души.

Варна е един от малкото български градове с положителен естествен прираст на населението (4192 родени – 3600 починали за 2009 г.)

1.2% от населението на Варненска област е с чуждо гражданство. Това показват официалните данни от Преброяване 2001 за областта съобщи днес директорът на Териториално статистическо бюро – Варна Деян Славов, предаде репортер на радио „Фокус” – Варна. По неговите думи, най-много са гражданите на Руската федерация, които живеят във Варненска област – 30,2 %. На второ място са гражданите на Турция – 13.4 %, следвани от украинците и англичаните. Деян Славов допълни, че според официалните данни на последното преброяване етническата структура в областта е същата както и през последните 10 години. Представителите на българския етнос, които живеят постоянно във Варненска област към първи февруари тази година са 371 048 или 87.3 % от населението. На второ място са турците – 30 469 или 7.2 % и ромите – 13 432 или 3.2 % от населението на областта. 87.9 % от българите живеят в градовете на Варненска област, като урбанизацията при този етнос е най-висока при 46 % при турците и 37 % при ромите. Най-много етнически турци живеят в общините Варна, Дългопол и Долни чифлик. Те са разпределени неравномерно на територията на областта. На-много роми живеят в общините Варна, Аксаково и Провадия. 85.7 % от преброените са декларирали българският език като свой майчин, за 8 % това е турският и за 2л4 % ромският. В това отношение българите са най-категорични – 99.1 % от тях са заявили българският като майчин език, при турците и ромите този процент е по-нисък.[източник?]

Продължава процесът на демографско застаряване на населението в област Варна. Населението над 64 години се е увеличило през последните десет години от 14.3% на 16.2%, като най-застаряло е населението в общините Ветрино, Вълчи дол и Аврен. „През 2001 год. лицата в подтрудоспособна възраст под 15 години са били 16.7%, към 1 февруари 2011 г. този процент е намалял на 15.1 посочи Деян Славов. 64.2% от населението на Варненска област или над 305 000 души е в трудоспособна възраст и този процент според Славов ще окаже влияние на изчислението на заетостта и безработицата във Варненска област. През 2001 г. на около 120 лица, постъпващи на трудовия пазар са се падали около 100 излизащи от него. Десет години по-късно ситуацията е влошена и пропорцията е 100 към 74. В област Варна има 10 града и 148 села и само едно населено място, в което няма постоянни жители – село Дебелец. Населението на община Варна възлиза на 343 704 души. По този начин по население община Варна заема второ място в страната след Столична голяма община. В общината живеят над 70 % от населението на Варненска област. Най-малко хора живеят в община Бяла – 3 242 човека. Деян Славов допълни, че прави впечатление, че през последните години, хората до 40 годишна възраст масово живеят без брак. В това отношение Варненска област не прави изключение.